Artikel om barn som skadas av kemikalier i Bangladesh / Article about children being harmed by chemicals in Bangladesh

20150906_121951In English below

Under helgen publicerades en artikel i Expressen där man berättar om barn i Bangladesh som skadats av vatten nedsmutsat av kemikalier. Ett mycket angeläget reportage som starkt berör.

Vi på KappAhl har ett stort ansvar för att bidra till att skapa en mer hållbar textilindustri. Det agerar vi på i den här specifika frågan, bland annat genom att:

  • Bara jobba med noggrant utvalda, stora leverantörer som har egna vattenreningsverk. Vattnet hos våra leverantörer renas efter strikta regler innan det släpps ut i naturen.
  • Vi ställer mycket strikta kemikalierestriktioner på de leverantörer vi väljer att arbeta med och de följer EU.s kemikalielagar i produktionen. Vi tillämpar dessutom alltid försiktighetsprincipen när det gäller kemikalier.
  • För dem som vill veta mer om KappAhls omfattande hållbarhetsarbete rekommenderar vi att läsar mer i vår hållbarhetsrapport och på vår hemsida se/hallbarhet

De konsumenter som handlar på KappAhl gör ett bra, medvetet val genom att välja en modeleverantör som ställer krav på ren produktion, både i vårt dagliga inspektionsarbete på plats i fabrikerna i Bangladesh och genom vår medverkan i branschsammanslutningar, som t ex Sweden Textile Water Initiative, som arbetar för att skapa långsiktigt hållbar utveckling i hela textilindustrin när det gäller användning och rening av vatten.

Vi på KappAhl är stolta över att vara ett av många svenska företag som tar ansvar i dessa frågor.

– – –

Article about children being harmed by chemicals in Bangladesh

During the past weekend, an article was published in the Swedish newspaper, Expressen, telling the story of children in Bangladesh who have been damaged by chemicals in polluted water. An urgent story that strongly affected us all.

We at KappAhl have a great responsibility to help create a more sustainable textile industry. We act on the specific issue in the article by:

  • Only working with carefully selected, large suppliers that have their own water treatment plants. The water at our suppliers is cleansed according to strict rules before it is released into nature.
  • Imposing very strict chemical restrictions on the suppliers we choose to work with, in line with EU’s chemicals In addition, we always apply the precautionary principle when it comes to chemicals.
  • For those who want to know more about KappAhl’s extensive sustainability work, we encourage reading more in our sustainability report and on our website kappahl.com/sustainability.

Consumers who shop at KappAhl is making a good, conscious choice when choosing a fashion supplier that demands clean production, both in our daily on-site inspection work in the factories in Bangladesh and through our involvement in industry associations (such as the Sweden Textile Water Initiative) that work to create long-term sustainable development throughout the textile industry in terms of use and treatment of water.

We at KappAhl are proud to be one of many Swedish companies that take responsibility in these issues.

Posted by Charlotte Högberg