Dubbla nomineringar i Publishingpriset

publishingpriset

Förra året vann KappAhl Publishingpriset i kategorin årsredovisningar börsbolag och i år är vi nominerade i två kategorier: den för personaltidningar för Fashion by KappAhl och i kategorin informationsfilmer för hållbarhetsfilmserien Make it feel right.

Publishingpriset etablerades i början av 1990-talet och är en årlig jurybedömd tävling för kommunikation i form av filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker. Den premierar “lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation” och bedömer beroende på produkt sådant som text, layout, bilder, animeringar, ljud, användbarhet, pappersval, regi med mera.

I år är KappAhl nominerat i två kategorier: Fashion by KappAhl tävlar med fem andra om utmärkelsen Årets personaltidning och Make it feel right med sju andra om vinsten i kategorin årets informationsfilm.

Tävlingen avgörs på Publishingprisets gala på Berns i Stockholm den 23 oktober.

———————————

Double nominations for the Publishing prize

Last year, KappAhl won the Publishing prize in the category annual reports for listed companies and this year we are nominated in two categories: employee magazines for Fashion by KappAhl and information films for our sustainability film series Make it feel right.

The Publishing prize was established in the early 1990s and is an annual juried competition for communications in the form of films, websites, newspapers, magazines, books and other printed products. The jury looks at things like text, layout, images, animations, sound, userfriendliness, paper selection, production and more, depending on the product in question.

It praises “good editorial communication and market communication”. This year, KappAhl is nominated in two categories: Fashion by KappAhl competes with five others about the award best employee magazine and Make it feel right with seven others about the award in the category best information film.

The competition will be decided at the Publishing prize gala in Stockholm on October 23.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s