Make it feel right, avsnitt 6 – “Made in Bangladesh”

made in bangladesh

Hur fungerar textilindustrin i fattiga länder? Kan en med gott samvete handla kläder som är tillverkade i till exempel Bangladesh? I den sjätte och avslutande delen i filmserien Make it feel right försöker Annika Leone bringa klarhet i det.

Made in Bangladesh står det i nacken på vart och vartannat plagg – inte minst i KappAhls butiker. Hur ska en som medveten konsument förhålla sig till det? Kan en lita på att de som syr kläderna får skälig lön och jobbar under goda arbetsvillkor?

I den sjätte delen av Make it feel right undersöker Annika Leone textilindustrins villkor och om, och i så fall hur, klädföretagen tar socialt ansvar.

KappAhls hållbarhetschef för produk­tion, Eva Kindgren de Boer, har jobbat med textil under hela sitt arbetsliv och dessutom bott och arbetat flera år i Bangladesh för KappAhls räkning. Hon ser textilindustrin som en viktig faktor för Bangladeshs utveckling.

– Textilindustrin bidrar starkt till det faktum att landets ekonomi i dag växer. Och ofta är det kvinnorna som jobbar inom textilindustrin, och när kvinnorna får jobb blir de mer självständiga och kan klara sig bättre i det fattiga bangladeshiska samhället, där kvinnors status generellt sett är låg.

KappAhl driver ett träningscenter i Bangladesh, där fattiga kvinnor får grundläggande utbildning i att läsa, skriva och räkna samt får lära sig att sy. Efter utbildningen är de garanterade jobb i någon av KappAhls leverantörsfabriker, som alla följer KappAhls tuffa uppförandekod när det gäller exempelvis arbetsvillkor och löner.

I filmen träffar vi en av kvinnorna på träningscentret, Sheuli Begum, som med hjälp av utbildningen och det därpå följande jobbet lyckats lämna en destruktiv relation och skapat ett bättre liv med ljusa framtidsutsikter för henne och hennes son.

Kontentan är att en inte ska avfärda plagg tillverkade i fattiga länder av oro för dem som tillverkar dem – ibland bör en faktiskt tänka precis tvärtom.

Annika Leone summerar sina upptäckter så här:

– Jag känner mig trygg med att handla kläder som är märkta ”made in Bangladesh” från företag som jag ser tar ett ansvar.

Se hela filmen här: