Make it feel right – Hållbar produktion i avsnitt 5

Hur kan klädtillverkning bli mer hållbar? Hur jobbar man med miljöfrågor på fabrikerna där våra kläder tillverkas? I hållbarhetsfilm nummer fem åker Annika Leone till Indien för att ta reda på det.

Hållbarhetskonsulten Susmita Kamath är specialist på resurseffektivisering inom textilproduktion. Hon leder program i hur man kan minska miljöpåverkan på över 90 fabriker i länder som Indien, Kina, Turkiet, Bangladesh och Etiopien. I femte avsnittet av hållbarhetsfilmserien Make it feel right träffar Annika Leone Susmita Kamath i Indien, där hon beskriver hur miljöarbetet ser ut på en fabrik som bland annat KappAhl köper kläder från. På den fabriken har både kemikalie- och vattenförbrukningen minskat betydligt med hjälp av utbildning och teknisk support. Susmita Kamath tror att det finns en hållbar väg framåt för världens textilproduktion.

– Att tillverka kläder på ett mer hållbart sätt är inte längre ett val utan en nödvändighet, och det inser alla parter, säger hon.

Klädföretag som annars konkurrerar samarbetar när det gäller hållbarhetsfrågor och leverantörer jobbar också tillsammans, vilket är a och o för att kunna göra verklig skillnad.