För KappAhl gäller samma regler för alla

ethics

In English below

Det har i en rapport från Fair Action i dag felaktigt angetts att KappAhl inte arbetar för att förhindra att syriska flyktingar utnyttjas i den tillverkning vi köper i Turkiet.

När den syriska flyktingsituationen i Turkiet för fyra-fem år sedan blev aktuell var KappAhl bland de första textilköparna som vidtog åtgärder. Vi skickade då ett brev (som skickats ut med jämna mellanrum efter detta) till våra leverantörer. I brevet förtydligade vi de krav som finns i vår Uppförandekod gällande anställda hos våra leverantörer. Våra krav fastställer att alla som arbetar i KappAhls leverantörsled ska ha arbetstillstånd och minst lagstadgade ersättnings- och arbetsvillkor.

För KappAhl gäller samma regler för alla, vi gör ingen skillnad på nationalitet. Vi inspekterar löpande våra leverantörer och denna kontroll är en del av vår verksamhetsrutin. Om en avvikelse upptäcks gör vi, tillsammans med vår leverantör, upp en handlingsplan med en deadline. Vi lämnar ingen i sticket.

– – –

KappAhl applies the same rules to all

In a report from Fair Action today it was incorrectly stated that KappAhl is not working to prevent Syrian refugees from being exploited in the manufacturing that we buy in Turkey.

When the Syrian refugee crisis appeared in Turkey four or five years ago, KappAhl was among the first textile buyers to take action. We sent a letter (sent out periodically after that) to our suppliers. In the letter, we clarified the requirements in our Code of Conduct applicable to employees of our suppliers’. Our requirements stipulate that everyone who works in KappAhl’s supply chain shall have a work permit and at least statutory remunerations and working conditions.

KappAhl applies the same rules for everyone, we make no distinction of nationality. We regularly inspect our suppliers and this control is part of our business routine. If a deviation is detected, we, together with our supplier, put together an action plan with a deadline. We leave no one behind.

Published by Charlotte Högberg, Head Corporate Communications