KappAhl del av fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Det målet satte regeringen inför FN:s klimatmöte i Paris som inleds i dag. Initiativet kallas Fossilfritt Sverige och nu har Kapp­Ahl anslutit sig.

Fredrika Klarén, KappAhls hållbarhetschef, deltog i ett dialogmöte om initiativet i förra veckan och här beskriver hon KappAhls klimatarbete.

“KappAhl har bestämt sig – vi vill bli en klimatneutral verksamhet. Det är en stor utmaning men också en stor möjlighet för oss. Vi tror att de företag som lyckas bli oberoende av fossila bränslen kommer att vara de som har bäst förutsättningar framöver.

För KappAhl känns det därför helt rätt att ansluta sig till regeringens initiativ “Fossilfritt Sverige”, och vi gläds åt att så många företag, organisationer och kommuner gjort likadant. Det är ett tydligt budskap till makthavare om hur viktigt det är att agera starkt i klimatfrågan innan det är för sent.

Vi ser att vår klimatpåverkan sträcker sig längs hela vår värde­kedja, från råmaterial till textilt avfall. Men allra störst är den då själva tyget tillverkas och då kunden köper och använder plagget.

Detta gör att vårt klimatarbete inte kan stanna vid att använda energi­effektiv belysning i butikerna eller klimatsmarta transporter, utan vi måste aktivt påverka leverantörer och underleverantörer att minska klimatpåverkan.

Exempel på åtgärder är att vi vidare­utvecklar vårt arbete med renare produktion, där leverantörer i Turkiet nu också ingår, och från och med i år skriver vi enbart avtal om förnybar energi för våra butiker och lokaler.

Förra veckan deltog KappAhl i ett dialogmöte med Stefan Löfven och Åsa Romson om Fossilfritt Sverige, där vi fick berätta om hur vi ska bidra till omställningen.

Du kan läsa mer om Fossilfritt Sverige här.

DIALOGMÖTE. KappAhls Fredrika Klarén, femma från vänster i bakre raden, pratade hållbarhet med bland andra statsminister Stefan Löfven (S) och vice stats­minister och miljöminister Åsa Romson (MP) i mitten av främre raden. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Inlagt av Annakarin Thelin