Framgångsrika vattenprojektet Swar expanderar

1503 KappAhl Cleaner Production Det har känts mycket belönande med den positiva uppmärksamhet vi och våra partners har fått för det framgångsrika vattenprojektet i Indien, SWAR. Nu sist på Svt.s Rapport i veckan. Ja, många, både i branschen och omvärlden, har följt vårt projekt och våra positiva resultat. De två arbetsamma åren har varit mödan värd. Både när vi ser de fantastiska resultaten och beskedet att SWAR-projektet lever vidare, hos fler branschkollegor, i Indien och även kommer att införas i Bangladesh, Turkiet och Kina.

Vi håller som bäst på att författa den slutrapport som summerar de två år av samarbete och lärande som Swar-projektet har varit. Det har varit lärorikt att hitta vägar att samarbeta med branschkollegor i viktiga frågor som dessa – frågor där det är svårt att driva förändring som liten spelare, på en stor marknad. Att få till stånd en förändring kan ta ju tid. Det har varit viktigt att hitta vägar för att få till stånd en förflyttning av tanken hos våra leverantörer kring att hållbarhet och långsiktigt affärsmässighet hör ihop. Det krävde att vi visade på de ekonomiska fördelarna med att engagera sig i miljöfrågorna, och det har vi klarat bra. I och med projektet har våra leverantörer blivit mer engagerade i miljöfrågorna, de har exempelvis börjat mäta förbrukning av vatten, el och kemikalier. Detta får positiva konsekvenser på miljön, men också ett nytt sätt att tänka affärsmässigt. Det får dem att våga lyssna, ta råd och genomföra förändringar.

KappAhl nominerade 14 fabriker, som tillsammans står för närmare 70% av de plagg vi köper från Indien, till Swar-projektet. Vi erbjöd dem konsulthjälp, de fick sina fabriker och vattenreningsanläggningar genomgångna och därefter en lång lista på och stöd för olika förbättringar. Första året genomfördes mestadels enklare förändringar, det som vi kallar ”low hanging fruit”, d v s att man koncentrerar sig på enklare förbättringar som ger snabba besparingar. Det resulterade i att de investeringar fabrikerna genomförde fick en avkastning på över 700%!! Detta fantastiska resultat bidrog såklart till att våra leverantörer insåg vilken potential det fanns att hämta i projektet.

Andra året vågande man investera mer och göra större förbättringar. Resultaten lät inte vänta på sig, nyligen redovisade Swar-projektet besparingar på 284 miljoner liter vatten 2014, mot 85 miljoner liter 2013. Vattenbesparingarna innebär även stora besparingar av energi, som diesel, el och s.k pet coke. Projektet sänkte även förbrukningen av kemikalier, vars kostnader är mycket höga för textiltryckarna, varför det för dem var extra motiverande att projektet bidrog till att spara 204 tusen ton kemikalier.

Swar-projektet anordnade workshops där våra leverantörer träffades och fick experthjälp för att få mer kunskap kring hur de kan miljöeffektivisera sin verksamhet.

Projektet anordnade också informationsmöten på varje fabrik för de anställda, där man gick igenom hur man kan spara på vatten och energi. Ett bra exempel är elektricitet, som är en bristvara i Indien. De anställda fick lära sig hur man genom att spara el på sin arbetsplats kan få elen att räcka till när ens barn ska läsa läxorna hemma på kvällen. För i Indien fungerar det så att om det blir brist på el i ett distrikt så stänger man bara av elen på kvällen för privatpersoner (dessa betalar nämligen en mindre avgift för elen än till exempel en textilfabrik). Mer än 12 000 fabriksanställda har genomgått vår utbildning.

Med alla dessa goda resultat och all den kunskap vi samlat på oss expanderar vi nu Swar-projektet, nu tillsammans med fler branschkollegor som ser möjligheter med projektet, Stockholm International Water Institute (SIWI) och med fortsatt stöd från Sida. Det kommer att leva vidare i Indien men kommer också att införas i Bangladesh, Turkiet och Kina. Det blir nya stora utmaningar, då alla länder har sina specifika problem – men också sina unika möjligheter.

En sak är säker, alla är vinnare i Swar-projektet. Våra leverantörers verksamheter utvecklas, de sparar resurser och pengar, vi får leverantörer som står rustade för framtiden och som drivs på det bästa vis; ekonomiskt, socialt och ur miljösynpunkt. Och det tjänar hela vår fantastiska planet på.

Läs gärna mer om KappAhls hållbarhetsarbete:
http://www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/vart-ansvar/
http://www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/vart-ansvar/hallbarhetsredovisning/

Av: Eva Kindgren de Boer, hållbarhetschef Produktion KappAhl