För varje kvinnas rätt att kunna försörja sig

150307 KappAhl training center dreamsIdag reflekterar jag över hur viktig en dag som fokuserar på jämställdhet och kvinnors villkor är. Alla dagar borde vara Internationella kvinnodagen, det finns så många kvinnor som behöver hjälp och stöd.

Vi har det bra här i Skandinavien och de flesta av oss kan ta vår jämställdhet för given. Så ska det vara, men verkligen är långt ifrån sådan för de flesta. Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat är varje kvinnas rätt att kunna försörja sig och sin familj. Ett engagemang som växte under de tre år jag bodde i Bangladesh. Där såg jag på nära håll kvinnors dagliga kamp för överlevnad, i en patriarkalisk kultur där de betraktas som ägodelar.

Det är svårt att till fullo förstå dessa kvinnors utsatthet. Med den erfarenheten är jag extra stolt över KappAhls träningscenter i Bangladesh. Där har vi varje år möjlighet att erbjuda cirka 100 kvinnor från Dhakas värsta slum att lära sig ett yrke. Kvinnorna saknar all formell utbildning och är i många fall analfabeter. De saknar materiell och social trygghet och befinner sig längs ner i hierarkin.

På träningscentret får kvinnorna under tre månader den kunskap som behövs för att arbeta i textilindustrin. Utöver sömnadskunskap får de även råd och stöd om hur man hanterar olika situationer i livet och hjälp att sätta upp mål för framtiden. De får utbildning och träning i första hjälpen och får lära sig om säkerhet och arbetsmiljö. De genomgår läkarkontroll och får undervisning i kost och näringslära.

En viktig del genomförs innan utbildningen börjar – kvinnans familj måste godkänna att hon får gå utbildningen. Detta för att hon tryggt ska kunna komma hem efter avslutad dag och tryggt komma tillbaka till centret följande morgon. Vi har lärt oss detta den hårda vägen, kvinnor som inte har lov från familjen att gå utbildningen kan hamna i svårigheter.

Den lokala välgörenhetsorganisationen TCM hjälper oss att driva träningscentret. Även våra leverantörer bidrar, med symaskiner och annat, de ger kvinnorna praktikplats och sedan fast arbete efter utbildningen.

Det är glädjande att följa kvinnornas utveckling, se hur de växer och börjar ta plats. De behöver inte längre acceptera att leva kvar i destruktiva relationer när de blir självförsörjande. Vi följer upp hur det går för varje kvinna efter utbildningen och det stärker oss i vårt arbete, för det går bra för de allra flesta.

Diskussionen kring för låga löner, långa arbetsdagar och dålig arbetsmiljö måste fortsätta. Vi alla som har insyn och vet villkoren för dessa kvinnor, kan skriva under på att den behövs. Samtidigt pågår många initiativ och projekt i Dhaka och på andra platser, varje dag. Många små framsteg som även de gör stor skillnad på sikt.

Jag är stolt över det vi gör för kvinnorna på träningscentret i Dhaka, det är idag den enda chansen de får att komma ut i arbetslivet.

Sedan starten 2010 har KappAhl genomfört tjugotvå utbildningstillfällen på träningscentret i Dhaka.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete:
http://www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/vart-ansvar/
http://www.kappahl.com/sv-SE/om-kappahl/vart-ansvar/hallbarhetsredovisning/

Av: Eva Kindgren de Boer, Hållbarhetschef Produktion KappAhl