KappAhl står på barnens sida

KappAhl_Banglacissi_promenadbilder

Idag har Swedwatch offentliggjort en rapport om situationen för många av barnen till dem som arbetar i textilindustrin.

Vi på KappAhl ser att föräldrarnas arbetsvillkor har stor påverkan på deras barn. Vår strategi är att i de länder där vi köper produktion arbeta intensivt med åtgärder som ger en bättre miljö, möjlighet till arbete, bättre anställningsvillkor och säkra arbetsplatser. Och därigenom arbeta för att förbättra barnens villkor.

Ett exempel är vår skola i Dhaka där fattiga, outbildade kvinnor erbjuds möjlighet till utbildning inom textilindustrin med en anställning som följd. Andra exempel är de projekt vi deltar i för att minska användningen av vatten, kemikalier och energi hos våra leverantörer, projekt som även förbättrar närmiljön för människorna i samhället omkring fabrikerna. Ytterligare ett exempel är de projekt vi är delaktiga i är där bomullsodlare lär sig odla på effektivare sätt som får till följd att barnen blir friskare och inte behöver arbeta lika mycket i familjens odlingar. Alla dessa åtgärder bidrar till att fler barn får möjlighet att gå i skolan och skapa en bättre framtid.

Vi på KappAhl tycker det är bra att Swedwatch sätter fokus på ett angeläget ämne. Vår närvaro i Bangladesh är långsiktig och vårt engagemang bidrar till att utvecklingen i ett av världens fattigaste länder går framåt. Vi vet att mycket arbete kvarstår. Genom eget arbete samt samarbeten med branschkollegor och intresseorganisationer kommer vi att fortsätta bidra till att driva utvecklingen framåt.

Du kan läsa mer om vårt arbete på vår hemsida och i vår Hållbarhetsrapport

Inlagt av: Charlotte Högberg