Vi har inte glömt

bangla_ranaplaza_ras

Det har nu gått ett år sedan den svåra olyckan när en byggnad på nio våningar rasade vid Rana Plaza i Bangladesh huvudstad Dhaka. Idag går våra tankar till de 1138 människorna som omkom, de 2515 som skadades och de otaliga familjemedlemmar, kollegor och vänner som varje dag lever med sin förlust och känner av effekterna av denna tragedi.

I den tragiska olyckans kölvatten gick KappAhl samman med branschkollegor, fackföreningar och arbetarorganisationer i ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i textilindustrin i Bangladesh. Ingen ska behöva gå till jobbet och frukta för sitt liv.

Till idag har 166 internationella varumärken, två globala och åtta bangladeshiska fackföreningar och fyra organisationer anslutit sig och undertecknat det juridiskt bindande avtalet. En organisation har skapats och är under uppbyggnad. Arbetet med att inspektera och, där behov finns, sanera de fabriker som inte uppfyller gällande krav för byggnader, brand och el med mera är i full gång och går framåt i god takt.

  • ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” samarbetar med fabriksägarna, oss textilköpare, fackliga representanter och statliga myndigheter för att underlätta inspektioner och uppföljande åtgärder.
  • Mer än 1600 fabriker omfattas av överenskommelsen, som sysselsätter ca 2 miljoner arbetstagare.
  • Totalt 1500 fabriker kommer att inspekteras mellan februari och oktober 2014, d v s cirka 45 fabriker i veckan.
  • Cirka 130 ingenjörer och tekniska experter arbetar med att genomföra inspektionerna.
  • Hittills har cirka 280 fabriker inspekterats vad gäller brand -och elsäkerhet. Cirka 240 fabriker har inspekterats vad gäller byggnadssäkerhet.
  • Av dessa har åtta fabriker stängts ner av myndigheterna fram till dess att åtgärder vidtagits för en säker produktion.
  • Fabriksägaren är skyldig att betala de anställda lön i upp till sex månader, medan sanering sker.

Läs mer om ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” arbete på deras hemsida www.bangladeshaccord.org.

Här på KappAhl är vår förhoppning är att det tragiska som skett i Dhaka inte glöms bort utan resulterar i bestående utveckling. Utöver vårt engagemang i ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” fortsätter vår dagliga verksamhet på plats hos våra leverantörer i Bangladesh och våra samarbetsprojekt med branschkollegor och andra aktörer för att bidra med kunskap och utveckling även inom områden som vattenförbrukning, mindre kemikalier med mera.

KappAhls närvaro i Bangladesh är långsiktig. Vi ska fortsätta köpa produktion och på fler sätt bidra till ökat välstånd och förbättrad säkerhet i ett av världens fattigaste länder.

Inlagt av Charlotte Högberg