Om Fair Trade Centers utvärdering av KappAhls arbete för höjda löner

I en rapport idag utvärderar Fair Trade Center KappAhls arbete för skäliga löner i leverantörsledet.

Debatten som Fair Trade Center och andra intresseorganisationers arbete skapar bidrar till att öppna ytterligare dörrar för vidare åtgärder för KappAhl och våra branschkollegor och för samhället i de länder där vi har våra leverantörer.

Många av frågorna kring förhållandena i våra produktionsländer är komplexa och globalt sett är KappAhl ingen stor aktör. Vår ståndpunkt är att det är mycket viktigt med en hållbar utveckling för våra leverantörer och människorna som arbetar i deras fabriker. Vi har en lång historik av arbete med att förbättra arbetsförhållanden i vår produktion. Vi är stolta över arbetet och har sedan många år en egen organisation som dagligen arbetar med dessa frågor.

Vårt arbete utgår från vår Uppförandekod som vi kräver att våra leverantörer ska följa. Kring koden har vi byggt upp ett fungerande system med inspektioner, uppföljningsbesök, åtgärdsplaner och stöd för att stärka våra leverantörer i deras arbete att förbättra anställnings- och arbetsförhållanden. Lönefrågan och frågor relaterade till fackföreningar är två viktiga delar av detta arbete som även omfattar exempelvis säker arbetsmiljö, anställningstrygghet, arbetstid samt förbud mot barn- och tvångsarbete.

Frågan om levnadslöner kräver god insikt i och kunskap om samhällsstruktur, politiska förutsättningar, levnadsvillkor och mycket annat i de länder där produktionen av kläder sker. När det gäller löner så är KappAhls ståndpunkt att det inte främjar någon part med för låga löner. Vi vill uppnå en långsiktigt hållbar löneutveckling. Definitionen av en levnadslön kan inte fastställas av KappAhl eller någon annan enskild aktör utan måste arbetas fram på plats i produktionsländerna, med relevant stöd från övriga intressenter.

KappAhl söker aktivt samverkan med branschkollegor, organisationer och samhälle för att arbetet med levnadslöner ska intensifieras ytterligare. Parallellt arbetar vi vidare med kravställande och stöd via vår Uppförandekod.

Rätten till facklig organisering och kollektiva förhandlingar ingår i vår Uppförandekod och är därmed en del av den systematiska kontrollen och dialogen med våra leverantörer och deras fabriker. I projekt som exempelvis “Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” ingår löpande samverkan med internationella och lokala arbetstagarorganisationer.

KappAhls arbete och närvaro i produktionsländerna är långsiktig, vi arbetar metodiskt och når framsteg varje dag. Vi bidrar i vårt dagliga arbete på plats i produktionsländerna genom att vara tydliga kravställare mot leverantörerna, föra dialog och tillhandahålla stöd och kompetens. Vi söker samarbeten med organisationer och andra branschkollegor för att tillsammans arbeta för förbättring. Vi har en lång rad framgångsrika projekt bakom oss och igång just nu, och fler viktiga projekt framför oss.

Mer information om KappAhls hållbarhetsarbete finns i vår Hållbarhetsredovisning.

Inlagt av Charlotte Högberg