Vi har inte glömt

bangla_ranaplaza_ras

Det har nu gått ett år sedan den svåra olyckan när en byggnad på nio våningar rasade vid Rana Plaza i Bangladesh huvudstad Dhaka. Idag går våra tankar till de 1138 människorna som omkom, de 2515 som skadades och de otaliga familjemedlemmar, kollegor och vänner som varje dag lever med sin förlust och känner av effekterna av denna tragedi.

I den tragiska olyckans kölvatten gick KappAhl samman med branschkollegor, fackföreningar och arbetarorganisationer i ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i textilindustrin i Bangladesh. Ingen ska behöva gå till jobbet och frukta för sitt liv.

Till idag har 166 internationella varumärken, två globala och åtta bangladeshiska fackföreningar och fyra organisationer anslutit sig och undertecknat det juridiskt bindande avtalet. En organisation har skapats och är under uppbyggnad. Arbetet med att inspektera och, där behov finns, sanera de fabriker som inte uppfyller gällande krav för byggnader, brand och el med mera är i full gång och går framåt i god takt.

  • ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” samarbetar med fabriksägarna, oss textilköpare, fackliga representanter och statliga myndigheter för att underlätta inspektioner och uppföljande åtgärder.
  • Mer än 1600 fabriker omfattas av överenskommelsen, som sysselsätter ca 2 miljoner arbetstagare.
  • Totalt 1500 fabriker kommer att inspekteras mellan februari och oktober 2014, d v s cirka 45 fabriker i veckan.
  • Cirka 130 ingenjörer och tekniska experter arbetar med att genomföra inspektionerna.
  • Hittills har cirka 280 fabriker inspekterats vad gäller brand -och elsäkerhet. Cirka 240 fabriker har inspekterats vad gäller byggnadssäkerhet.
  • Av dessa har åtta fabriker stängts ner av myndigheterna fram till dess att åtgärder vidtagits för en säker produktion.
  • Fabriksägaren är skyldig att betala de anställda lön i upp till sex månader, medan sanering sker.

Läs mer om ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” arbete på deras hemsida www.bangladeshaccord.org.

Här på KappAhl är vår förhoppning är att det tragiska som skett i Dhaka inte glöms bort utan resulterar i bestående utveckling. Utöver vårt engagemang i ”Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” fortsätter vår dagliga verksamhet på plats hos våra leverantörer i Bangladesh och våra samarbetsprojekt med branschkollegor och andra aktörer för att bidra med kunskap och utveckling även inom områden som vattenförbrukning, mindre kemikalier med mera.

KappAhls närvaro i Bangladesh är långsiktig. Vi ska fortsätta köpa produktion och på fler sätt bidra till ökat välstånd och förbättrad säkerhet i ett av världens fattigaste länder.

Inlagt av Charlotte Högberg Fortsätt läsa Vi har inte glömt

Om Fair Trade Centers utvärdering av KappAhls arbete för höjda löner

I en rapport idag utvärderar Fair Trade Center KappAhls arbete för skäliga löner i leverantörsledet.

Debatten som Fair Trade Center och andra intresseorganisationers arbete skapar bidrar till att öppna ytterligare dörrar för vidare åtgärder för KappAhl och våra branschkollegor och för samhället i de länder där vi har våra leverantörer.

Många av frågorna kring förhållandena i våra produktionsländer är komplexa och globalt sett är KappAhl ingen stor aktör. Vår ståndpunkt är att det är mycket viktigt med en hållbar utveckling för våra leverantörer och människorna som arbetar i deras fabriker. Vi har en lång historik av arbete med att förbättra arbetsförhållanden i vår produktion. Vi är stolta över arbetet och har sedan många år en egen organisation som dagligen arbetar med dessa frågor.

Vårt arbete utgår från vår Uppförandekod som vi kräver att våra leverantörer ska följa. Kring koden har vi byggt upp ett fungerande system med inspektioner, uppföljningsbesök, åtgärdsplaner och stöd för att stärka våra leverantörer i deras arbete att förbättra anställnings- och arbetsförhållanden. Lönefrågan och frågor relaterade till fackföreningar är två viktiga delar av detta arbete som även omfattar exempelvis säker arbetsmiljö, anställningstrygghet, arbetstid samt förbud mot barn- och tvångsarbete.

Frågan om levnadslöner kräver god insikt i och kunskap om samhällsstruktur, politiska förutsättningar, levnadsvillkor och mycket annat i de länder där produktionen av kläder sker. När det gäller löner så är KappAhls ståndpunkt att det inte främjar någon part med för låga löner. Vi vill uppnå en långsiktigt hållbar löneutveckling. Definitionen av en levnadslön kan inte fastställas av KappAhl eller någon annan enskild aktör utan måste arbetas fram på plats i produktionsländerna, med relevant stöd från övriga intressenter.

KappAhl söker aktivt samverkan med branschkollegor, organisationer och samhälle för att arbetet med levnadslöner ska intensifieras ytterligare. Parallellt arbetar vi vidare med kravställande och stöd via vår Uppförandekod.

Rätten till facklig organisering och kollektiva förhandlingar ingår i vår Uppförandekod och är därmed en del av den systematiska kontrollen och dialogen med våra leverantörer och deras fabriker. I projekt som exempelvis “Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh” ingår löpande samverkan med internationella och lokala arbetstagarorganisationer.

KappAhls arbete och närvaro i produktionsländerna är långsiktig, vi arbetar metodiskt och når framsteg varje dag. Vi bidrar i vårt dagliga arbete på plats i produktionsländerna genom att vara tydliga kravställare mot leverantörerna, föra dialog och tillhandahålla stöd och kompetens. Vi söker samarbeten med organisationer och andra branschkollegor för att tillsammans arbeta för förbättring. Vi har en lång rad framgångsrika projekt bakom oss och igång just nu, och fler viktiga projekt framför oss.

Mer information om KappAhls hållbarhetsarbete finns i vår Hållbarhetsredovisning.

Inlagt av Charlotte Högberg