5 snabba svar om KappAhls produktion i Asien

På förekommen anledning känns det idag relevant att lyfta fram hur KappAhl arbetar med löner och andra arbetsvillkor hos de leverantörer som producerar vårt mode.

1.      Var står KappAhl i detta ämne?
KappAhl äger inga egna fabriker. För KappAhl är det mycket viktigt att alla som bidrar till att producera våra kläder behandlas väl, har en trygg arbetsplats och får betalt efter gällande lagar och avtal i landet de arbetar i.

 2.      I vilka länder har KappAhl produktion?
KappAhl har leverantörer i Kina, Indien, Bangladesh och Turkiet.

 3.      Varför får textilarbetarna så dåligt betalt?
Frågan om en hållbar utveckling, gällande lön och andra frågor, rör hela samhällsstrukturer. Den kräver insikt i och kunskap om länderna vi handlar våra varor i. Arbetet för utveckling sker med respekt för länderna, deras lagar och kultur samt våra leverantörer. Vi är duktiga kravställare, tillhandahåller kompetens och säkerställer att utvecklingen kommer arbetarna tillhanda.

Vi arbetar varje dag för att bidra till bättre levnadsvillkor i de länder där vi köper produktion. Exempel på detta finns på vår hemsida.

 4.      Vad gör KappAhl för att hjälpa textilarbetarna?
KappAhl begär att våra leverantörer betalar löner som följer avtal och lagar i länderna de finns i.

För att säkerställa detta har vi en Uppförandekod som alla våra leverantörer måste skriva under att de ska följa. Annars får de inte leverera till oss. I denna åtar de sig att följa sitt lands lagar och avtal samt KappAhls krav. Uppförandekoden täcker områden som tvångsarbete, barnarbete, rätt att organisera sig fackligt, löner, arbetstid och säkerhet på arbetsplatsen med flera.

Så här formulerar vi oss i vår Uppförandekod vad gäller lön:

”Wages and Benefits
Suppliers and subcontractors should pay their employees at least minimum wage or the prevailing industry standard, whichever is greater. The amount should be sufficient to cover basic needs for the employee and their family as well as provide some additional income.”

KappAhl har medarbetare i alla produktionsländer som varje dag följer upp att Uppförandekoden efterlevs av våra leverantörer.

5.      Vad gör KappAhl för att bidra till att utveckla levnadsförhållandena i dessa länder?
KappAhl är en liten spelare på en stor marknad. För att kunna bidra arbetar vi del i egna projekt, del har vi många och omfattande samarbeten med branschkollegor och intresseorganisationer för att bidra till och driva samhällsutvecklingen framåt i de länder vi köper produktion.

Läs ett tidigare blogginlägg i ämnet – KappAhl tar ett steg i taget varje dag

På vår hemsida under området Future/Friendly/Fashion finns mer information om detta ämne och mer.
– Under området Friendly finns mer information om vad vi gör för våra leverantörer och deras medarbetare. 
– Läs gärna foldern ”Snabba fakta om KappAhls hållbarhetsarbete
– Eller varför inte vår Hållbarhetsrapport

Inlagt av: Charlotte Högberg