KappAhls Q4/helår 2011/12: Bruttomarginalen ökar

Kappahls vd Johan Åberg

Idag presenterade vi KappAhls resultat för fjärde kvartalet och helåret september 2011-augusti 2012. Intressest var stort och bjöd på både vidare åtgärder för att säkra balansräkningen och ljusglimtar in på det nya året. VD och koncernchef Johan Åberg skrev så här i vd-ordet i rapporten:

Vilken är dina kommentarer till KappAhls avslutning på året?
Det är glädjande att se att det finns många ljusglimtar för KappAhl. Den absolut starkaste är att vi har ett bättre rörelseresultat än föregående år.

Vi har fokus på att stegvis vända KappAhl. Det första som ger snabbast effekt är att se över kostnaderna. Där är vi i hamn. Det andra är att få balans i lagret, vilket resulterar i att vi kan sälja mer till fullpris. Här ser vi också en mycket starkare bruttograd än förgående år.

Parallellt har vi fokuserat på säljfrämjande åtgärder. Många av dessa är nu genomförda men det syns inte fullt ut i kvartal fyra.

Sedan årsskiftet har ni arbetat med en åtgärdsplan – hur ser resultatet ut så långt?
Ja, vi har en åtgärdsplan med flera prioriterade områden. Flera av aktiviteterna är nu genomförda och de mest synbara är ute i butik och i vår marknadsföring.

Under augusti och september har vi börjat rulla ut vårt arbete. Vi har fått tydligare, mer inspirerande och bättre kundorienterade butiker, ett attraktivare sortiment väl anpassat för vår kärnkund och vi har nyligen lanserat ett helt nytt reklamkoncept. Ett exempel på vår sortimentsutveckling är vårt nya jeanskoncept, 1953, som lanserades i augusti och som omedelbart gett rejäla försäljningsökningar.

Det nya reklamkonceptet – “Hey, I like your style” – är en ogenerad hyllning till våra kunder och deras stil. Vi får följa tre härliga kvinnor vars karaktärer är baserade på kundernas personliga förhållande till mode. Förutom TV syns vi mycket i digitala och sociala medier, i linje med vår nya mediestrategi. I åtgärdsplanen har vi även fokuserat på lönsam expansion och minskade kostnader. För båda dessa områden har vi uppnått det vi ville.

Vilka förväntningar har du på det nya verksamhetsåret?
Målet är resultatförbättringar. Vi har höga krav på oss själva och åtgärdsplanen sattes för att uppfylla, eller snarare, överträffa dessa. Det är nu vi kan börja se resultatet av våra insatser och jag har hög tilltro till det vi gör.

Extra glädjande är det, som jag sa inledningsvis, att se många ljusglimtar som talar för KappAhl.

Vad kommer du att prioritera för KappAhl framgent?
Det är viktigt att vi håller fast vid det vi har påbörjat. Prioriteringen ligger nu på att öka försäljningen. Vi är fulla av revanschlust, är på rätt väg och gör rätt saker.

/Johan Åberg, VD och koncernchef KappAhl

Bokslutskommunikén presenterades onsdagen den 10 oktober via en press- och telefonkonferens. Lyssna till och se presentationen här och läs rapporten här.

Inlagt av: Charlotte Högberg