Intressant om intressentdialog

Intressentdialog i utbildningsprojekt med BCI - Better Cotton Initiative

Häromdagen lyssnade jag till ett jätteintressant föredrag om intressentdialoger. KappAhl var med som enda företag bland flera NGO:s (Non Governmental organisations) Mattias Iwerorg och Anna Nilsdotter från Enact talade bland annat om hur man kan utveckla arbetet med sina intressenter dvs de som kan påverka eller påverkas av den egna organisationen. Genom att engagera sina intressenter på ett mer strukturerat sätt kan man skapa större förståelse för organisationens verksamhet. En annan vinst är att man också kan få direkt input och få kreativa idéer och kritiska synpunkter från sina intressenter exempelvis kunder, media och intresseorganisationer.

På KappAhl har vi kontinuerlig kontakt och dialog med våra intressenter. För ett par veckor sedan träffade vi exempelvis Swedbank Robur som i egenskap av investerare ville diskutera vårt hållbarhetsarbete och lämna sina synpunkter. Med våra kunder kommunicerar vi hållbarhetsfrågor med på många olika sätt. Frågorna kommer ofta på mail eller telefon. Någon har lämnat sin åsikt på Twitter. För att svara eller för att informera om vårt arbete använder vi samma media som våra kunder. Mycket information lämnar vi via vår hemsida och vår hållbarhetsrapport. Arbetet går naturligtvis att utveckla ytterligare tillsammans med de intressenter som är intresserade.

Tydligt på seminariet var att företagen har arbetat längre och mer systematiskt med intressentfrågan än flertalet NGO:s. Efter några uppmärksammade fall är intresset stort för att även intresseorganisationerna ska vara transparenta och möta sina huvudintressenters åsikter och önskemål.

Jag knöt kontakt med flera NGO:s som har intresse i KappAhl. bl.a. Tjejzonen och Naturskyddsföreningen som snart startar ett projekt inom just textil. Det ska bli mycket spännande att föra dialog med dem!

Definition av intressent enligt ISO26000: ”en individ eller grupp som har ett intresse i en organisations aktiviteter eller beslut.” 

Inlagt av Elenor Loyd, miljöchef.
Elenor kan även kontaktas via Twitter.