5 snabba svar om KappAhls produktion i Asien

På förekommen anledning känns det idag relevant att lyfta fram hur KappAhl arbetar med löner och andra arbetsvillkor hos de leverantörer som producerar vårt mode.

1.      Var står KappAhl i detta ämne?
KappAhl äger inga egna fabriker. För KappAhl är det mycket viktigt att alla som bidrar till att producera våra kläder behandlas väl, har en trygg arbetsplats och får betalt efter gällande lagar och avtal i landet de arbetar i.

 2.      I vilka länder har KappAhl produktion?
KappAhl har leverantörer i Kina, Indien, Bangladesh och Turkiet.

 3.      Varför får textilarbetarna så dåligt betalt?
Frågan om en hållbar utveckling, gällande lön och andra frågor, rör hela samhällsstrukturer. Den kräver insikt i och kunskap om länderna vi handlar våra varor i. Arbetet för utveckling sker med respekt för länderna, deras lagar och kultur samt våra leverantörer. Vi är duktiga kravställare, tillhandahåller kompetens och säkerställer att utvecklingen kommer arbetarna tillhanda.

Vi arbetar varje dag för att bidra till bättre levnadsvillkor i de länder där vi köper produktion. Exempel på detta finns på vår hemsida.

 4.      Vad gör KappAhl för att hjälpa textilarbetarna?
KappAhl begär att våra leverantörer betalar löner som följer avtal och lagar i länderna de finns i.

För att säkerställa detta har vi en Uppförandekod som alla våra leverantörer måste skriva under att de ska följa. Annars får de inte leverera till oss. I denna åtar de sig att följa sitt lands lagar och avtal samt KappAhls krav. Uppförandekoden täcker områden som tvångsarbete, barnarbete, rätt att organisera sig fackligt, löner, arbetstid och säkerhet på arbetsplatsen med flera.

Så här formulerar vi oss i vår Uppförandekod vad gäller lön:

”Wages and Benefits
Suppliers and subcontractors should pay their employees at least minimum wage or the prevailing industry standard, whichever is greater. The amount should be sufficient to cover basic needs for the employee and their family as well as provide some additional income.”

KappAhl har medarbetare i alla produktionsländer som varje dag följer upp att Uppförandekoden efterlevs av våra leverantörer.

5.      Vad gör KappAhl för att bidra till att utveckla levnadsförhållandena i dessa länder?
KappAhl är en liten spelare på en stor marknad. För att kunna bidra arbetar vi del i egna projekt, del har vi många och omfattande samarbeten med branschkollegor och intresseorganisationer för att bidra till och driva samhällsutvecklingen framåt i de länder vi köper produktion.

Läs ett tidigare blogginlägg i ämnet – KappAhl tar ett steg i taget varje dag

På vår hemsida under området Future/Friendly/Fashion finns mer information om detta ämne och mer.
– Under området Friendly finns mer information om vad vi gör för våra leverantörer och deras medarbetare. 
– Läs gärna foldern ”Snabba fakta om KappAhls hållbarhetsarbete
– Eller varför inte vår Hållbarhetsrapport

Inlagt av: Charlotte Högberg

KappAhl och återvinning av textil

Bomull återvinning odling

Sverige kan bli först med att återvinna bomull!

För drygt ett år sedan anlitade KappAhl gemensamt med branschkollegor en återvinningsexpert för att titta på hur de textilier som slängs kan återvinnas. Svenska forskare ser ut att ha lyckats ta fram en effektiv metod. Vi är både glada och stolta! Se reportaget från SVT här

Inlagt av Annette Björklund

Future, Friendly, Fashion by KappAhl

Future, Friendly, Fashion by KappAhl

Häromdagen hade jag och en kollega en lång, intressant diskussion med en journalist om hur hållbarhetsarbetet såg ut igår, hur det utvecklats till idag och hur det kommer se ut i framtiden.

Vi berättar gärna att KappAhl var tidigt på bollen med frågor som rörde allt från produktion, människor och miljö. Och pratar lika gärna om hur vårt arbete utvecklats sedan vi 1993 lanserade vår första kollektion med eko-kläder. Allra helst pratar vi om behov framåt och hur viktigt det är med samarbete på bred front i dessa frågor, då det många gånger handlar om att få till stånd förändringar i samhällsstrukturer.

Av journalisten fick vi frågan om när vi att kommer vara färdiga med detta arbete. Svaret är enkelt: det är ett arbete utan slut. När vi har nått ett mål, tar ett annat vid, och ofta är det mycket små steg i taget som tar oss framåt.

Vill också du ställa frågor om KappAhls hållbarhetsarbete? Chatta i dag med KappAhls miljöchef och CSR-ansvarig produktion på Facebook kl 13-15!

Ett viktigt steg framåt för oss på KappAhl är att vi från i höst samlar KappAhls hållbarhetsarbete under begreppet ”Future, Friendly, Fashion”. Här samlar vi allt KappAhl gör för vår planet, människorna vi berör med vår verksamhet och för mer hållbart mode i kundens garderob. Vi tydliggör vårt hållbarhetsarbete för kunder, medarbetare och intresseorganisationer med flera. Future, Friendly, Fashion blir vårt styrverktyg för hur vi prioriterar och agerar i dessa frågor.

Future, Firendly, Fashion by KappAhl

FUTURE
”Vi ska bidra till en bättre framtid för vår planet”

Vi arbetar med hållbarhet från odling till färdig produkt. Det gör vi till exempel genom att bidra till ökad användning av hållbara material, effektivare vattenanvändning i produktion och mer hållbara transporter.

  • Genom vårt engagemang i Better Cotton Initiative (BCI) driver vi på arbetet för ökad tillgång av hållbart odlad bomull.
  • I Clean Shipping Index arbetar vi för minskad miljöpåverkan i våra sjötransporter, som är en betydande del av KappAhls transporter.
  • Tillsammans med våra branschkollegor driver vi utvecklingen för återvinning av textilier.

Future, Friendly, Fashion by KappAhl

FRIENDLY
”Vi bygger långsiktiga relationer med kund, medarbetare och leverantörer.”

Genom hela kedjan arbetar vi på KappAhl för bättre förhållanden för alla de människor som bidrar till våra produkter. Genom att värna människors lika värde bygger vi långsiktiga och goda relationer.

  • Vi kravställer och kontrollerar att alla våra leverantörer följer våra högt ställda krav bland annat vad gäller hälsa, säkerhet, ersättning, arbetstid och barnarbete.
  • På vårt träningscenter i Bangladesh får varje år ett hundratal fattiga, utsatta kvinnor en utbildning som leder till garanterad anställning inom textilindustrin och möjliggör ett liv utanför slummen.
  • KappAhl stöder BRIS (Sverige), Kors på halsen (Norge), Mannerheimförbundet (Finland), Nobodys Children Foundation (Polen), Linka Bezpeci (Tjeckien) som arbetar för utsatta barn i de länder där vi har våra butiker.
  • I våra modebilder strävar vi efter att förmedla sunda värderingar och den mångfald av människor vi möter i våra butiker.

Future, Friendly, Fashion by KappAhl

FASHION
”Prisvärt mode för många på ett ansvarsfullt sätt”

Med vår egen design bidrar vi till att utveckla våra produkter för bästa resursanvändning och materialval. Allt för att det ska vara enkelt att handla mode producerat med omsorg.

Slutligen skickar jag med KappAhls nya hållbarhetsvision som lyder:
”Vi agerar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och
skapar mode med omtanke om vår planet i dag och i framtiden.”

Inlagt av: Charlotte Högberg

KappAhls Q4/helår 2011/12: Bruttomarginalen ökar

Kappahls vd Johan Åberg

Idag presenterade vi KappAhls resultat för fjärde kvartalet och helåret september 2011-augusti 2012. Intressest var stort och bjöd på både vidare åtgärder för att säkra balansräkningen och ljusglimtar in på det nya året. VD och koncernchef Johan Åberg skrev så här i vd-ordet i rapporten:

Vilken är dina kommentarer till KappAhls avslutning på året?
Det är glädjande att se att det finns många ljusglimtar för KappAhl. Den absolut starkaste är att vi har ett bättre rörelseresultat än föregående år.

Vi har fokus på att stegvis vända KappAhl. Det första som ger snabbast effekt är att se över kostnaderna. Där är vi i hamn. Det andra är att få balans i lagret, vilket resulterar i att vi kan sälja mer till fullpris. Här ser vi också en mycket starkare bruttograd än förgående år.

Parallellt har vi fokuserat på säljfrämjande åtgärder. Många av dessa är nu genomförda men det syns inte fullt ut i kvartal fyra.

Sedan årsskiftet har ni arbetat med en åtgärdsplan – hur ser resultatet ut så långt?
Ja, vi har en åtgärdsplan med flera prioriterade områden. Flera av aktiviteterna är nu genomförda och de mest synbara är ute i butik och i vår marknadsföring.

Under augusti och september har vi börjat rulla ut vårt arbete. Vi har fått tydligare, mer inspirerande och bättre kundorienterade butiker, ett attraktivare sortiment väl anpassat för vår kärnkund och vi har nyligen lanserat ett helt nytt reklamkoncept. Ett exempel på vår sortimentsutveckling är vårt nya jeanskoncept, 1953, som lanserades i augusti och som omedelbart gett rejäla försäljningsökningar.

Det nya reklamkonceptet – ”Hey, I like your style” – är en ogenerad hyllning till våra kunder och deras stil. Vi får följa tre härliga kvinnor vars karaktärer är baserade på kundernas personliga förhållande till mode. Förutom TV syns vi mycket i digitala och sociala medier, i linje med vår nya mediestrategi. I åtgärdsplanen har vi även fokuserat på lönsam expansion och minskade kostnader. För båda dessa områden har vi uppnått det vi ville.

Vilka förväntningar har du på det nya verksamhetsåret?
Målet är resultatförbättringar. Vi har höga krav på oss själva och åtgärdsplanen sattes för att uppfylla, eller snarare, överträffa dessa. Det är nu vi kan börja se resultatet av våra insatser och jag har hög tilltro till det vi gör.

Extra glädjande är det, som jag sa inledningsvis, att se många ljusglimtar som talar för KappAhl.

Vad kommer du att prioritera för KappAhl framgent?
Det är viktigt att vi håller fast vid det vi har påbörjat. Prioriteringen ligger nu på att öka försäljningen. Vi är fulla av revanschlust, är på rätt väg och gör rätt saker.

/Johan Åberg, VD och koncernchef KappAhl

Bokslutskommunikén presenterades onsdagen den 10 oktober via en press- och telefonkonferens. Lyssna till och se presentationen här och läs rapporten här.

Inlagt av: Charlotte Högberg

Intressant om intressentdialog

Intressentdialog i utbildningsprojekt med BCI - Better Cotton Initiative

Häromdagen lyssnade jag till ett jätteintressant föredrag om intressentdialoger. KappAhl var med som enda företag bland flera NGO:s (Non Governmental organisations) Mattias Iwerorg och Anna Nilsdotter från Enact talade bland annat om hur man kan utveckla arbetet med sina intressenter dvs de som kan påverka eller påverkas av den egna organisationen. Genom att engagera sina intressenter på ett mer strukturerat sätt kan man skapa större förståelse för organisationens verksamhet. En annan vinst är att man också kan få direkt input och få kreativa idéer och kritiska synpunkter från sina intressenter exempelvis kunder, media och intresseorganisationer.

På KappAhl har vi kontinuerlig kontakt och dialog med våra intressenter. För ett par veckor sedan träffade vi exempelvis Swedbank Robur som i egenskap av investerare ville diskutera vårt hållbarhetsarbete och lämna sina synpunkter. Med våra kunder kommunicerar vi hållbarhetsfrågor med på många olika sätt. Frågorna kommer ofta på mail eller telefon. Någon har lämnat sin åsikt på Twitter. För att svara eller för att informera om vårt arbete använder vi samma media som våra kunder. Mycket information lämnar vi via vår hemsida och vår hållbarhetsrapport. Arbetet går naturligtvis att utveckla ytterligare tillsammans med de intressenter som är intresserade.

Tydligt på seminariet var att företagen har arbetat längre och mer systematiskt med intressentfrågan än flertalet NGO:s. Efter några uppmärksammade fall är intresset stort för att även intresseorganisationerna ska vara transparenta och möta sina huvudintressenters åsikter och önskemål.

Jag knöt kontakt med flera NGO:s som har intresse i KappAhl. bl.a. Tjejzonen och Naturskyddsföreningen som snart startar ett projekt inom just textil. Det ska bli mycket spännande att föra dialog med dem!

Definition av intressent enligt ISO26000: ”en individ eller grupp som har ett intresse i en organisations aktiviteter eller beslut.” 

Inlagt av Elenor Loyd, miljöchef.
Elenor kan även kontaktas via Twitter.