Utbyte med Handels för Hållbarhet i framkant

Future / Friendly / Fashion by KappAhl. Thank you for image FreeDigitalPhotos.net

Rätt utveckling och kompetens är avgörande för alla verksamheter: KappAhl och Handelshögskolan i Göteborg samarbetar genom att utbyta värdefull kompetens inom flera områden, bland annat via Executive Faculty.

Handelshögskolans Executive Faculty är ett forum för att skapa ett kreativt och fruktbart utbyte mellan den akademiska världen och näringslivet. Här har flera chefer på KappAhl verkat under åren: i höst och under 2013 kommer, bland andra, vår miljöchef Elenor Loyd att medverka inom hållbarhetsområdet. Från Handelshögskolans sida kommer doktorand Marina Grahovar som ett led i sin forskning att följa framtagningen av KappAhls hållbarhetsrapport (mer om det här).

KappAhl har under lång tid legat i framkant med sitt hållbarhetsarbete och vår målsättning är att det ska vara så även fortsättningsvis. Detta ger oss möjlighet att vara lyhörda och bana väg för nytänkande. I kompetensutbytet med Executive Faculty kommer nya möjligheter till utveckling skapas.

Inlagt av Charlotte Högberg