Minskade kostnader och reducerat lager under andra kvartalet

I veckan som gick presenterade vi resultatet för vårt andra kvartal, december 2011 till februari 2012. Så här svarar VD och koncernchef Johan Åberg på frågor i rapporten.

Hur har kvartalet sett ut på KappAhls olika marknader?
Den makroekonomiska situationen i Norden är bra i förhållande till hur det ser ut i stora delar av övriga Europa. Utvecklingen i Polen och Tjeckien är mer svårbedömd. Trots detta är konsumenterna försiktiga på grund av oron på finansmarknaden och oron för ökad skuldkris i Europa. Specifikt för modebranschen har lagren varit extra stora under en lång tid och det i sin tur har lett till mycket rea.

Och för KappAhls del?
Vi har ett kvartal bakom oss där arbetet med att minska lagernivån har gett effekt. Baksidan är ofrånkomligt att bruttomarginalen tar stryk. Resultatet har också belastats av engångskostnader, främst nedskrivning av anläggningstillgångar för butiker som inte har tillräckligt bra resultat. Den totala försäljningen är vi naturligtvis inte nöjda med. Det är vår egen felsatsning inom damsortimentet som är den enskilt största orsaken. När även marknaden är svag slår en felsatsning hårdare. Det andra kvartalet är traditionellt ett kvartal med lägre inflöde av nya varor och hög andel reavaror. Det innebär att prestationen i första kvartalet följer med in i vårt andra kvartal.

Vad gör ni för att snabbare vända trenden?
Sedan årsskiftet arbetar vi efter en plan med kortsiktigt prioriterade åtgärder, samtidigt som vi parallellt arbetar med en långsiktig affärsplan. I vår plan för 2012 prioriterar vi Damsortimentet, Erbjudandet, Butik och lönsam Expansion. För det sistnämnda har vi temporärt dragit ner på expansionstakten genom att flytta fram planerna för Österrike och vi håller totalt en något lägre takt för nyöppningar. Dessutom kommer några butiker att stängas vilket vi nu reserverar kostnader för. Planen innefattar också vårt besparingsprogram med det tidigare kommunicerade målet om 150 miljoner.

Kan du utveckla vad ni gör inom Damsortimentet, Erbjudandet och Butik?
För Damsortimentet är det flera ingredienser; kundfokus, sortiment och organisation. Vi har analyserat vem vår kund är och hur hon vill klä sig. Sedan har sortimentsframtagningen anpassats efter vårt kundfokus. Vi har också stärkt ledningen för Inköpsavdelningen, som omfattar hela kedjan från idé och design till färdig och levererad produkt, och tillsatt en Sortiments- och Designdirektör.
   Erbjudandet omfattar vår marknadskommunikation och prisstrategi. Vi förändrar vårt arbetssätt och ser över struktur och samarbetspartners för att kunna agera snabbare och efter eget grepp. Vårt reklamuttryck kommer att vara ännu mer direkt mot vår kund, till exempel ett tydligt pris och modeller som vår kundgrupp kan känna igen sig i. Vi arbetar också med vår totala sänkningsgrad genom att se över när och hur rabatter och erbjudanden används.
   När det gäller Butik handlar det om att säkerställa kedjedriften i alla länder och också mycket om inspiration. Det är i våra butiker vi möter kunden och det är där vi ska erbjuda inspiration och en intressant upplevelse.

Nu är våren runt hörnet, hur ser du på fortsättningen för KappAhl?
Statistik från våra marknader tyder på en försiktig återhämtning för branschen under 2012. Vi arbetar vidare enligt vår plan och räknar med att snart få se början till respons på vårt förändringsarbete. Förväntningarna är höga och vi är fast beslutna om att leva upp till dem.

/Johan Åberg, VD och koncernchef

Kvartalsrapporten presenterades fredagen den 30 mars på Operaterrassen i Stockholm. Se presentationen här och läs rapporten här.

Det finns mer att läsa om rapporten i media, läs exempelvis artikeln i Affärsvärlden.