Glöm inte att köpa Majblomma!

I dagarna var det premiär för årets försäljning av Majblomman – en kampanj som KappAhl sedan många år stöttar. I tisdags kom elever från Västerbergsskolan i Mölndal och sålde sina första majblommor här på vårt huvudkontor. Försäljningen gick strålande och precis som tidigare år skänker vi motsvarande summa från försäljningen direkt till Majblomman.

Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation som arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige. Syftet är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Vi på KappAhl jobbar långsiktigt för både människan och miljön. Vi stödjer framför allt organisationer som arbetar för att barn ska få det bättre. Majblomman är en sådan, precis som BRIS, som vi också stödjer.

Var med och bidra du också!

Läs mer om KappAhls sociala engagemang

Inlagt av: Ann-Sofie Pettersson

Enkelt vardagsengagemang för miljön

Att tänka på miljön och skapa en hållbar framtid för våra barn är en självklarhet, men vad man kan göra för att påverka kan ibland kännas stort och svårt.

För en tid sedan, i samband med premiären av familjefilmen Lorax (som handlar om hur vi tar hand om vår planet) höll KappAhl en tävling på hemsidan där vi bland annat bad tävlingsdeltagarna berätta vad deras familj gör för miljön. Det som är genomgående när man läser tävlingssvaren är att engagemanget i vardagen är stort och inte så svårt.

Ofta är alla, även barnen, delaktiga och man gör något roligt av sitt engagemang. Några bra exempel vi fick in i tävlingen var:

  • En familj anordnade en tävling där varje familjemedlem ansvarade för var sin del i återvinningen – plast, glas papper osv. Varje återvunnen sak gav poäng och den som sedan samlade ihop mest poäng fick bestämma en rolig aktivitet för hela familjen.
  • En familj cyklade och gick så mycket som möjligt, handlade ekologisk och närproducerad mat samt lät barnen odla sina egna grönsaker i trädgårdslandet.
  • En familj köpte gärna ekologiska kläder och ansåg att det mest miljövänliga var att återanvända något som ingen annan vill ha. Därför gav de bort kläder de tröttnat på eller växt ur till släkt och vänner eller till loppisen. Barnen tyckte om att se sina favoritplagg återanvändas istället för att se dem slängas.

Hur kläder hanteras har stor betydelse för vår påverkan på miljön. Många tävlingsbidrag berättade om hur de bäst tar hand om sina kläder: de ger urväxta, men inte utslitna kläder vidare till släkt och vänner eller till välgörenhet. Många handlade också gärna på second hand och vädrade kläderna istället för att tvätta för ofta. Väl hanterade kläder håller längre och är både bra för dig och miljön.

Återvinning av kläder är ett aktuellt ämne som vi med största säkerhet får anledning att återkomma till under året.

Till dess kan du läsa mer om vad vi på KappAhl gör för miljön och här ger vi tips och råd om hur du tar hand om dina kläder på bästa vis.

På varje kommuns hemsida (t ex här på Mölndals kommuns hemsida) finns en avdelning som handlar om återvinning). På http://www.sopor.nu kan du också få bra tips och information.

Inlagt av: Charlotte Högberg

Minskade kostnader och reducerat lager under andra kvartalet

I veckan som gick presenterade vi resultatet för vårt andra kvartal, december 2011 till februari 2012. Så här svarar VD och koncernchef Johan Åberg på frågor i rapporten.

Hur har kvartalet sett ut på KappAhls olika marknader?
Den makroekonomiska situationen i Norden är bra i förhållande till hur det ser ut i stora delar av övriga Europa. Utvecklingen i Polen och Tjeckien är mer svårbedömd. Trots detta är konsumenterna försiktiga på grund av oron på finansmarknaden och oron för ökad skuldkris i Europa. Specifikt för modebranschen har lagren varit extra stora under en lång tid och det i sin tur har lett till mycket rea.

Och för KappAhls del?
Vi har ett kvartal bakom oss där arbetet med att minska lagernivån har gett effekt. Baksidan är ofrånkomligt att bruttomarginalen tar stryk. Resultatet har också belastats av engångskostnader, främst nedskrivning av anläggningstillgångar för butiker som inte har tillräckligt bra resultat. Den totala försäljningen är vi naturligtvis inte nöjda med. Det är vår egen felsatsning inom damsortimentet som är den enskilt största orsaken. När även marknaden är svag slår en felsatsning hårdare. Det andra kvartalet är traditionellt ett kvartal med lägre inflöde av nya varor och hög andel reavaror. Det innebär att prestationen i första kvartalet följer med in i vårt andra kvartal.

Vad gör ni för att snabbare vända trenden?
Sedan årsskiftet arbetar vi efter en plan med kortsiktigt prioriterade åtgärder, samtidigt som vi parallellt arbetar med en långsiktig affärsplan. I vår plan för 2012 prioriterar vi Damsortimentet, Erbjudandet, Butik och lönsam Expansion. För det sistnämnda har vi temporärt dragit ner på expansionstakten genom att flytta fram planerna för Österrike och vi håller totalt en något lägre takt för nyöppningar. Dessutom kommer några butiker att stängas vilket vi nu reserverar kostnader för. Planen innefattar också vårt besparingsprogram med det tidigare kommunicerade målet om 150 miljoner.

Kan du utveckla vad ni gör inom Damsortimentet, Erbjudandet och Butik?
För Damsortimentet är det flera ingredienser; kundfokus, sortiment och organisation. Vi har analyserat vem vår kund är och hur hon vill klä sig. Sedan har sortimentsframtagningen anpassats efter vårt kundfokus. Vi har också stärkt ledningen för Inköpsavdelningen, som omfattar hela kedjan från idé och design till färdig och levererad produkt, och tillsatt en Sortiments- och Designdirektör.
   Erbjudandet omfattar vår marknadskommunikation och prisstrategi. Vi förändrar vårt arbetssätt och ser över struktur och samarbetspartners för att kunna agera snabbare och efter eget grepp. Vårt reklamuttryck kommer att vara ännu mer direkt mot vår kund, till exempel ett tydligt pris och modeller som vår kundgrupp kan känna igen sig i. Vi arbetar också med vår totala sänkningsgrad genom att se över när och hur rabatter och erbjudanden används.
   När det gäller Butik handlar det om att säkerställa kedjedriften i alla länder och också mycket om inspiration. Det är i våra butiker vi möter kunden och det är där vi ska erbjuda inspiration och en intressant upplevelse.

Nu är våren runt hörnet, hur ser du på fortsättningen för KappAhl?
Statistik från våra marknader tyder på en försiktig återhämtning för branschen under 2012. Vi arbetar vidare enligt vår plan och räknar med att snart få se början till respons på vårt förändringsarbete. Förväntningarna är höga och vi är fast beslutna om att leva upp till dem.

/Johan Åberg, VD och koncernchef

Kvartalsrapporten presenterades fredagen den 30 mars på Operaterrassen i Stockholm. Se presentationen här och läs rapporten här.

Det finns mer att läsa om rapporten i media, läs exempelvis artikeln i Affärsvärlden.