Träningscenter i Bangladesh

Idag firas Internationella kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors rättigheter. Kvinnor står på många sätt i fokus i KappAhls verksamhet, till exempel i vårt träningscenter i Bangladesh.

Bangladesh är ett av världens fattigaste länder, och dessutom ett av de tätast befolkade. Landet är hårt drabbat av naturkatastrofer som varje år ställer många människor utan försörjning och tak över huvudet. Genom att handla upp produktion inom den viktiga konfektionsindustrin, bidrar KappAhl på flera sätt till en utveckling av samhället i Bangladesh och att skapa alternativa försörjningsmöjligheter. Särskilt, fattiga kvinnor lever ett tufft liv med få, om några, rättigheter. KappAhl har därför tillsammans med en lokal hjälporganisation startat ett träningscenter för utsatta kvinnor i utkanten av huvudstaden Dhaka.

Helle Barnstein, projektkoordinator på KappAhls träningscenter i Dhaka berättar om sina erfarenheter:

“2010 startade KappAhl ett träningscenter för utsatta kvinnor i Bangladesh. Under 2011 tog verksamheten med KappAhls träningscenter verkligen fart. Här utbildas bara kvinnor! Kvinnor som är utsatta och fattiga med en väldigt liten, om ens någon, basutbildning i bagaget. Kvinnorna kommer från slumområden och får under sju månader praktiska och teoretiska kunskaper i att sy på maskin men också utbildning och information om bättre hälsa, sociala kunskaper och hygien. Vid utbildningens start får alla genomgå en läkarkontroll och kvinnorna får de vitaminer och kosttillägg de behöver. Under de sju månaderna de går i skolan få de ett mål lagad näringsrik mat varje dag och centret betalar även ut viss ersättning under utbildningens gång.

2011 var ett lyckat år och vid sista certifikat-ceremonin i september fick alla kvinnor som gått kursen ett intyg. Med certifikatet blir kvinnorna attraktiva arbetstagare inom konfektionsindustrin där det råder brist på kunnig arbetskraft. Att kvinnorna får en inkomst genom sitt arbete medför en stor förändring i deras liv och de kan försörja sig själva och sin familj.

Det har hänt mycket under året som gått. Att få utbilda sig på träningscentret är inte en självklarhet för alla. Några kvinnor har tyvärr tvingats sluta på grund av missförhållanden i familjen: det kan vara så enkelt som att hennes man inte vill att hon ska jobba. Men samtidigt finns det många solskenshistorier som vi tar med oss. Historien om Jamuna är en sådan: Jamuna är 23 år gammal, gift och samboende med sin man, mamma och sina två syskon. Hon utbildades i träningscentret och har nu jobbat drygt ett år. Hennes liv har förändrats oerhört sedan hon började jobba. Hon tjänar mer än dubbelt så mycket som den lagstadgade minimumlönen i Bangladesh och hon har blivit huvudförsörjare i familjen.

Träningscentret är nu mycket mer etablerat än när jag började för knappt ett år sedan och har nu en bra bas att utvecklas ifrån. 2012 hoppas vi ska bli ett än mer succéfyllt år, även om det finns utmaningar på alla sätt.”

Läs mer om KappAhls engagemang i Bangladesh här

KappAhl är även en stolt sponsor till Hungerprojektet som idag också uppmärksammar internationella kvinnodagen. I år med temat att stärka kvinnor på landsbygden och avskaffa hunger och fattigdom. Läs mer om deras arbete här

Inlagt av: Ann-Sofie Pettersson