Hjälp till att rädda kvinnohjärtat!

Under mars månad klappar KappAhls hjärta extra för kvinnorna. För femte året i rad säljer KappAhl smycken till förmån för Hjärt-Lungfondens kampanj ”Rädda kvinnohjärtat – Go Red”. I år ett vackert halsband och armband designat av Miss Dee. Intäkterna från försäljningen går oavkortat till kampanjen.

Kvinnor är KappAhls främsta målgrupp. Att tillsammans med våra kunder kunna bidra till den livsviktiga forskningen om kvinnohjärtat är ett långtgående engagemang som vi är stolta över. Hjärt-Lungfondens kampanj ”Rädda kvinnohjärtat – Go Red” syftar till att uppmärksamma att kvinnor drabbas av hjärtsjukdomar i lika hög utsträckning som män. Många kvinnor lever i okunskap om risken att få en hjärtsjukdom, och faktum är att fler kvinnor dör i hjärtsjukdom än någon annan sjukdom. Det krävs mer kunskap om kvinnohjärtat. Hjärt-Lungfondens mål är att inom fem år halvera dödligheten i akut hjärtinfarkt för kvinnor och därmed rädda livet på över 2000 kvinnor varje år.

Föregående års kampanj genererade ett rekordstort belopp från KappAhl och våra kunder. Vi sålde Go Red-produkter för nära 1,1 miljoner kronor och kunde vid årets slut lämna över en check med motsvarande summa till Hjärt-Lungfonden.  Vi ser fram emot att återigen visa vårt stöd och har målsättningen att även i år få överlämna ett rekordstort belopp till forskningen till förmån för de hundratusentals kvinnor som lider av hjärt-kärlsjukdom i Sverige.

Läs mer om Hjärtlungfondens kampanj Rädda kvinnohjärtat – Go Red här

Läs mer om KappAhls tidigare bidrag till Hjärt-Lungfonden här

Inlagt av: Ann-Sofie Pettersson