KappAhl tar ett steg i taget, varje dag

Bilder från KappAhls skola i BangladeshI veckan som gått presenterade Fairtrade och Rena Kläder rapporten “Har modet modet att höja lönerna?”. Rapporten uttrycker att arbetet för att höja lönerna i leverantörsleden är begränsat i de största modeföretagen i Sverige.

Nivå på ersättningar, anställningstrygghet och andra grundläggande rättigheter är för människor i många länder otillräcklig. Därför har vi valt att delta i samtalen med Fairtrade och Rena Kläder. Vår förhoppning är att debatten kommer att bidra till fortsatta möjligheter för utveckling, både för oss som köper produktion och för beslutsfattarna, i de länder där vi har våra leverantörer.

Frågan om en hållbar utveckling rör hela samhällsstrukturer. Den kräver insikt i och kunskap om länderna vi handlar våra varor i. Arbetet för utveckling sker med respekt för länderna, deras lagar och kultur samt våra leverantörer. Vi är duktiga kravställare, tillhandahåller kompetens och säkerställer att utvecklingen kommer arbetarna tillhanda.

I KappAhls Code of Conduct (CoC) står det: “Leverantörer och underleverantörer ska betala sina anställda minst minimilön eller rådande branschstandard, vilket som är högst. Lönen bör vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov för den anställde och dennes familj samt dessutom ge ytterligare inkomster.” Andra delar kravställer rätt att organisera sig fackligt, arbetsmiljö, säkerhet, barnarbete, tvångsarbete, anställningstrygghet, övertid, föräldraledighet med mera.

Våra medarbetare arbetar ute hos våra leverantörer med uppföljning av vår CoC varje dag. I det fall efterlevnad inte sker så tar vi ställning till om vi med stöd och utbildning kan hjälpa leverantören att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

KappAhl har också ett stort engagemang i internationella branschsamarbeten som fokuserar på etisk och miljömässig utveckling. Ett exempel med positivt resultat var det brev som skrevs med branschkollegor till Bangladesh regering i början av 2010. Syftet var att påverka dem att höja landets minimilöner, vilket genomfördes senare samma år.

Läs mer om några av de andra projekt vi arbetar med:
Branschsamarbete för brandsäkerhet
Skola för kvinnor i Bangladesh
Svenska modekedjor för hållbar bomullsodling

Det finns mycket kvar att göra. Vi ser att ett dedikerat arbete i små steg kan åstadkomma långsiktiga förändringar och där arbetar vi varje dag. Vi är mycket stolta över den utveckling vi bidrar till.

Inlagt av: Charlotte Högberg