Årsredovisning för verksamhetsåret 2010/2011

KappAhl Årsredovisning 2010/2011

Verksamhetsåret 1 september 2010 – 31 augusti 2011 har varit ett händelserikt år för KappAhl. Nu finns årsredovisningen som summerar året som gick för nerladdning och beställning på vår hemsida.

Under verksamhetsåret 2010/2011 har KappAhl bland annat …

öppnat 24 butiker, netto.
… lanserat herrkollektionen Hampton Republic 27, som präglas av ett klassiskt, maskulint och amerikanskt mode.
… lanserat en ny modeklubb – Life & Style by KappAhl.
… fått utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplatsför andra året i rad.

Efter verksamhetsårets utgång har …

… vi fortsatt det förberedande arbetet inför etablering i Österrike. Premiärbutiken öppnar hösten 2012. Under det första verksamhetsåret ska cirka 5–6 butiker öppnas.
… vi lanserat Shop Online på KappAhl.com under oktober 2011.
… styrelsen föreslagit en nyemission om cirka 600 MSEK, med företrädesrätt för aktieägarna. Dessutom har koncernens mål uppdaterats.
… styrelsen utsett en ny vd och koncernchef, som tillträder i början av 2012, och valberedningen föreslagit Christian W. Jansson som ordförande i styrelsen.

KappAhls årsredovisning för verksamhetsåret 2010/2011 finns tillgänglig på www.kappahl.com/ir. För nerladdning se menyn ”Finansiell information/Finansiella rapporter”. För beställning se menyn ”Kontakt”.

Inlagt av Charlotte Högberg