KappAhl lyfter fram BRIS i jul

Julen är på många sätt barnens högtid, men alla barn har det inte så bra som man skulle önska. För många barn är julen en jobbig tid med otrygghet och ensamhet som enda innehåll. KappAhls samarbetar med BRIS för att vi vill bidra till att fler barn ska få någon att prata med när de har det tufft.

Att många barn har det svårt här i Sverige är värt att lyfta fram. Genom att lyfta frågan uppmanar vi var och en som kan och vill att lämna ett bidrag.

BRIS är inte en myndighet, och deras möjlighet att bemanna telefoner, chat och andra kanaler för att vara tillgängliga står i direkt relation till det stöd de får av företag och privatpersoner. Därför är alla bidrag oerhört viktiga!

Läs mer om BRIS! Du kan även skänka en slant till arbetet för barn som har det svårt!

I vår julkampanj skänker KappAhl fem kronor per såld barnpyjamas direkt till Bris. Dessutom presenteras en jultävling där barn kan skicka in teckningar på sin favoritnalle. Nallen Teddybjörnen Fredriksson, som säljs till förmån för Bris, designad och signerad av Lasse Berghagen, kommer att överlämnas till 100 vinnare.

Mer information om KappAhls julkampanj och teckningstävlingen för alla barn finns på vår hemsida.

Inlagd av Charlotte Högberg

KappAhl tar ett steg i taget, varje dag

Bilder från KappAhls skola i BangladeshI veckan som gått presenterade Fairtrade och Rena Kläder rapporten “Har modet modet att höja lönerna?”. Rapporten uttrycker att arbetet för att höja lönerna i leverantörsleden är begränsat i de största modeföretagen i Sverige.

Nivå på ersättningar, anställningstrygghet och andra grundläggande rättigheter är för människor i många länder otillräcklig. Därför har vi valt att delta i samtalen med Fairtrade och Rena Kläder. Vår förhoppning är att debatten kommer att bidra till fortsatta möjligheter för utveckling, både för oss som köper produktion och för beslutsfattarna, i de länder där vi har våra leverantörer.

Frågan om en hållbar utveckling rör hela samhällsstrukturer. Den kräver insikt i och kunskap om länderna vi handlar våra varor i. Arbetet för utveckling sker med respekt för länderna, deras lagar och kultur samt våra leverantörer. Vi är duktiga kravställare, tillhandahåller kompetens och säkerställer att utvecklingen kommer arbetarna tillhanda.

I KappAhls Code of Conduct (CoC) står det: “Leverantörer och underleverantörer ska betala sina anställda minst minimilön eller rådande branschstandard, vilket som är högst. Lönen bör vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov för den anställde och dennes familj samt dessutom ge ytterligare inkomster.” Andra delar kravställer rätt att organisera sig fackligt, arbetsmiljö, säkerhet, barnarbete, tvångsarbete, anställningstrygghet, övertid, föräldraledighet med mera.

Våra medarbetare arbetar ute hos våra leverantörer med uppföljning av vår CoC varje dag. I det fall efterlevnad inte sker så tar vi ställning till om vi med stöd och utbildning kan hjälpa leverantören att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

KappAhl har också ett stort engagemang i internationella branschsamarbeten som fokuserar på etisk och miljömässig utveckling. Ett exempel med positivt resultat var det brev som skrevs med branschkollegor till Bangladesh regering i början av 2010. Syftet var att påverka dem att höja landets minimilöner, vilket genomfördes senare samma år.

Läs mer om några av de andra projekt vi arbetar med:
Branschsamarbete för brandsäkerhet
Skola för kvinnor i Bangladesh
Svenska modekedjor för hållbar bomullsodling

Det finns mycket kvar att göra. Vi ser att ett dedikerat arbete i små steg kan åstadkomma långsiktiga förändringar och där arbetar vi varje dag. Vi är mycket stolta över den utveckling vi bidrar till.

Inlagt av: Charlotte Högberg

Årsredovisning för verksamhetsåret 2010/2011

KappAhl Årsredovisning 2010/2011

Verksamhetsåret 1 september 2010 – 31 augusti 2011 har varit ett händelserikt år för KappAhl. Nu finns årsredovisningen som summerar året som gick för nerladdning och beställning på vår hemsida.

Under verksamhetsåret 2010/2011 har KappAhl bland annat …

öppnat 24 butiker, netto.
… lanserat herrkollektionen Hampton Republic 27, som präglas av ett klassiskt, maskulint och amerikanskt mode.
… lanserat en ny modeklubb – Life & Style by KappAhl.
… fått utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplatsför andra året i rad.

Efter verksamhetsårets utgång har …

… vi fortsatt det förberedande arbetet inför etablering i Österrike. Premiärbutiken öppnar hösten 2012. Under det första verksamhetsåret ska cirka 5–6 butiker öppnas.
… vi lanserat Shop Online på KappAhl.com under oktober 2011.
… styrelsen föreslagit en nyemission om cirka 600 MSEK, med företrädesrätt för aktieägarna. Dessutom har koncernens mål uppdaterats.
… styrelsen utsett en ny vd och koncernchef, som tillträder i början av 2012, och valberedningen föreslagit Christian W. Jansson som ordförande i styrelsen.

KappAhls årsredovisning för verksamhetsåret 2010/2011 finns tillgänglig på www.kappahl.com/ir. För nerladdning se menyn ”Finansiell information/Finansiella rapporter”. För beställning se menyn ”Kontakt”.

Inlagt av Charlotte Högberg