Branschsamarbete för brandsäkerhet

KappAhl samarbetar för ökad brandsäkerhet

KappAhl söker gärna samarbeten med branschkollegor i syfte att utveckla de miljöer vi verkar i. Ett samarbete vi är stolta över är initiativet att öka tillgången till hållbart odlad bomull, mer om det finns att läsa här>>

Ett annat branschgemensamt initiativ är det där nitton textilköpare har gått samman för att bidra till ökad brandsäkerhet inom textilindustrin i Bangladesh. Initiativet är sprunget ur de tragiska fabriksbränder som tagit människoliv och visat på ett stort behov av ökad kunskap och handlingsberedskap för att skapa säkrare arbetsplatser i Bangladesh.

Textilköparna har arbetat fram ett brandsäkerhetsprogram i samarbete med myndigheter, experter inom brandsäkerhet och representanter för fabriksägare och arbetstagare. Programmet ska öka kunskapen om brandsäkerhet och leda till förbättrade rutiner på fabrikerna. Två filmer har producerats och textilköparna har åtagit sig att kostnadsfritt utbilda sina leverantörer för att filmer och tillhörande material ska få effekt.

Målet är att alla textilfabriker i Bangladesh ska använda utbildningsprogrammet inom två år.

Förutom KappAhl, deltar textilköpande varumärken som Abercrombie & Fitch, Carrefour, C&A, GAP, HM, Lindex, MQ, RNB, Tesco, Wal Mart med flera i brandsäkerhetsprojektet.

Tillsammans kommer vi att åstadkomma utveckling!

Inlagt av Charlotte Högberg